FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

TİKİNTİ

Tikinti anlayışını daima genişləndirən və sektora yeni baxış tərzləri gətirən Gəmiqaya Holdinq tikinti sektorunun istiqamətini müəyyənləşdirir.

Tikinti

Sənaye

Qida

Ticarət

Aqrar Sahə

Tikinti-Quraşdırma
Yol - Su - Enerji