FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

SƏNAYE

Uzunmüddətli rəqabət gücü ilə davamlı sənaye layihələri hazırlayaraq, ölkənin gələcək inkişafına yönəldilmiş fəaliyyət proqramının irəliləməsində bütün imkanlarımızı səfərbər edirik.

Tikinti

Sənaye

Qida

Ticarət

Aqrar Sahə

Mebel

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Plastik

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Mərmər

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Kərpic

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Beton

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Avto Xidmət

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Metallurgiya

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Gips

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Gips Lövhə

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Məsaməli Beton

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Əhəng

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Sement

ƏTRAFLI MƏLUMAT