FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

AQRAR SAHƏ

Bitkilərin mühafizəsi və onları bəsləmək, toxumçuluq və heyvandarlığın sağlam inkişafı, mövcud məhsullar barədə bilik və təcrübəmizlə davamlı kənd təsərrüfatı istehsalı üçün ölkəmizin əkinçilik sektorunda mühüm yer tuturuq.

Tikinti

Sənaye

Qida

Ticarət

Aqrar Sahə

Taxıl

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Toxumçuluq

ƏTRAFLI MƏLUMAT

Heyvandarlıq

ƏTRAFLI MƏLUMAT